Çalışanların Sağlık Muayeneleri Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Çalışanların Sağlık Muayeneleri Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

24.05.2024

Sağlık gözetimi, işyerlerinde çalışanların sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için önemli bir adımdır. Peki, bu süreç nasıl işler? İşte çalışanların sağlık muayeneleri hakkında bilmeniz gerekenler:

Zorunlu Sağlık Muayeneleri

Kanunlar ve düzenlemeler, çalışanların işe giriş muayeneleri ve belirli aralıklarla periyodik muayenelere tabi tutulmasını gerektirir. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar, işe başlamadan önce sağlık raporu almak zorundadır. Bu raporlar genellikle işyeri hekimleri tarafından verilir ve çalışanın işe uygunluğunu belirler.

Muayene Periyotları

Muayene periyotları, işyeri hekimi tarafından belirlenir ve uluslararası standartlar ile risk değerlendirmesi temel alınır. Az tehlikeli işlerde beş yılda bir, tehlikeli işlerde üç yılda bir, çok tehlikeli işlerde ise yılda bir kez periyodik muayeneler yapılır. Ancak işyeri hekimi, işin gereği olarak bu süreleri kısaltabilir.

Çalışanların Hakları

Sağlık muayeneleri, çalışanın rızası olmadan yapılamaz. Ayrıca işyeri hekimi, çalışanları sağlık muayeneleri hakkında bilgilendirir ve onların rızasını alır. Gece çalışanları da dahil olmak üzere tüm çalışanlar, sağlık gözetimi kapsamında muayeneye tabi tutulur.

Maliyet ve Sorumluluklar

Sağlık muayenelerinden doğan maliyetler işveren tarafından karşılanır ve çalışana yansıtılamaz. Bu, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için bir işveren sorumluluğudur ve iş yasaları tarafından belirlenmiştir.

Sonuç olarak:

Çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Bu muayeneler, çalışanların sağlığını korumak ve işyerinde güvenli bir ortam sağlamak için vazgeçilmezdir. İşyeri hekimi tarafından belirlenen periyotlarda yapılır ve çalışanların rızası olmadan gerçekleştirilemez.

Sağlık muayeneleri ve iş sağlığı konularında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

whatsapp