Gebze İşe Giriş Sağlık Raporu

Gebze İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun amacı iş veren ile çalışan arasında sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi ve iş güvenliğinin oluşturulmasıdır. Çalışan ve iş veren arasında sorumluluk çizgisinin belirlenmesini sağlamaktadır. İş akdinden önce yapılması mecburidir.

Çalışma koşullarının şartlarına göre bu raporun geçerlilik süresi;

  1. Az tehlikeli kurumlarda 5 yıl
  2. Orta tehlikeli iş sınıfına ait kurumlarda 3 yıl
  3. Çok tehlikeli iş sınıfınd bulunan kurumlar için 1 yıldır.

Kanunun temel amacı çıkabilecek sağlık sorunlarının tespiti, önlem alınması, iş kazalarının önlenmesi, yasal sorumluluklarının karşılıklı olarak belirlenmesidir.

Ülkemizde iş kazalarının düşündürücü durumu göz önüne alındığında iş veren ve çalışanı güvenceye alan uygulanması mecburi olan bir kanuni düzenlemedir. SGK kurumunun resmi olarak paylaştığı istatistiklere baktığımız zaman 2019 yılında 423.551 iş kazası rapor edilmiştir. 2019 yılında 1147 vatandaşımız iş kazaları neticesinde vefat etmiştir. Gebze işe giriş sağlık raporu almayan kişilerin işe alınması ve çalıştırılması yasal olarak yasaklanmıştır.

Hekimlerimiz ile çalışanlarınızın düzenli sağlık kontrolleri yapıldığı gibi. İşe giriş sağlık raporu da gerekli tetkikler yapılarak taraflara sunulmaktadır.

Gebze işe giriş sağlık raporunda başlıca sağlık kontrolleri aşağıda listelenmiştir:

Odyometri işitme testi: İş ortamında gürültünün çalışana verdiği vereceği zararın tespiti.

SFT Solunum fonksiyon testi: Çalışanın işe başlamadan önce solunum durumu ile ilgili yapılması gereken testtir.

Tetanoz aşısı: Clostridium tetani virüsüne karşı yapılmaktadır.

Göz muayenesi :Bu sağlık kontrolünde gözlerin sağlığı hakkında bilgi alınmasıdır. Görme bozuklularından kaynaklı iş kazalarının önüne geçilmesi olarak özetlenebilir.

Kan ve idrar tahlili: Bulaşıcı hastalıkların önceden belirlenmesi ve bilinmesi buna göre önlem alınmasını sağlanmaktadır.

EKG (Elektrokardiyografi) :Çalışanın işe elverişliliği ve iş verenin bundan sorumluluğu ile ilgili ön sağlık tetkikidir. Belirlenen sağlık sorunlarının işe giriş için yeterli olup olmadığı tespitine imkan tanımaktadır.

Akciğer grafisi: Gebze işe giriş sağlık raporu alırken yapılması gereken en önemli sağlık tetkiklerden biri akciğer grafisidir. Üretim tesislerinde havada uçuşan partiküllerin olduğu ortamlarda yapılması mecburidir. İşe başlarken yapılması ile gelecekte çıkacak sorunların önceden bilinmesi sağlanmaktadır.

Her çalışanın işe giriş sağlık raporu alması zorunludur. Raporun amacı, sağlık sorunlarının tespiti ve gelişimini takip etmek için yukarıdaki tetkiklerin yapılması mecburidir. Yukarıdaki tetikler iş yerinin güvenlik risk durumuna göre yapılmaktadır.

Gebze işe giriş sağlık raporu nereden alınır?

Çözümmed işe giriş sağlık raporunu mevzuata uygun şekilde uzman doktorlarımız ile vermekteyiz. İşe giriş sağlık raporu işyeri hekimi yapılacak muayene ve tetkikler neticesinde çalışana ve iş verene verilmektedir.

Gebze çalışan sayısı ve iş kazası istatistikleri

TÜİK verilerine göre aktif olarak 2.343.270 çalışan sayısı ile üretimde her zaman bir pay sahibi olmayı başarmıştır. İş kazalarını 2020 yılı için ; 325 iş kazası ile İstanbul birinci, 111 iş kazası ile İzmir ikinci, 99 iş kazası ile Gebze kocaeli üçüncü sıradadır. Bu yüzden Gebze iş sağlığı raporu çalışan ve iş veren arasında yasal güvenceleri belirlediği gibi, tarafları güvence altına almaktadır. Unutmayınız ki oluşabilecek bütün iş kazalarının önüne geçmek elimizde olduğu gibi bugünü düşünmek yarınları güvence altına almaktır.

Daha Fazla Bilgi Alın
whatsapp