Laboratuvar Tetkikleri

LABORATUVAR TETKİKLERİ

Mobil Sağlık Tarama Aracımızda bulunan laboratuarımızda numuneleri alınan, İşçiler ve çalışanlar için sektörlere göre yapılması zorunlu olan Hemogram, TIT, SGOT, SGPT, GammaGT, İdrarda Fenol, Kanda Kadmiyum, Kanda Kurşun, Kanda Bakır, Kanda Magnan, Sedimantasyon, Hbs Ag, Anti Hbs, HCV (eliza) vb. tetkikler, uzmanlarımız tarafından ileri teknolojik yöntemlerle çalışılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

 • Portör taramaları
 • Kanda Kurşun
 • İdrarda Kurşun
 • ALA
 • ALA-Porfobilinojen
 • Protoporfirin
 • Koproporfirin
 • TCA
 • TCE
 • Fenol
 • Toluen
 • Hippürik Asit
 • Kolinesteraz
 • Karboksihemoglobin
 • Methemoglobin
 • Bakır
 • Çinko
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Tam idrar tetkiki
 • Kolesterol
 • Hemogram (18 Parametre)
 • Üre
 • Trigliserid
 • Kan Şekeri
 • Kreatinin
 • Sedimantasyon
 • Kan grubu
 • HBsAg (ELISA yöntemi ile)
 • Anti-HBs (ELISA yöntemi ile)
 • Anti- HBc IgG (ELISA yöntemi ile)
 • Anti-HCV (ELISA yöntemi ile)
 • Anti-HIV(1+2)-ELISA yöntemi ile)
 • Uyuşturucu madde panelleri
 • Her türlü check-up uygulamaları
 • ve diğer tetkikler
Daha Fazla Bilgi Alın
whatsapp