Portör Taraması

Portör Muayenesi Nedir?

Portör testi, dışkı parazitleri ve parazit yumurtaları, dışkı kültürü testleri, boğaz kültürleri ve göğüs röntgenleri için yapılan testlerin bir kombinasyonudur. Dışkıda parazit ve parazit yumurtası testi, test edilen kişinin dışkısının incelenmesini içerir. Bu test, dışkıda herhangi bir parazit veya parazit yumurtası olup olmadığını belirler. Bir diğer test olan dışkı kültürü, Salmonella gibi bakterilerin tespit edilmesine yardımcı olur. Boğaz kültürü, streptokok bakterilerinin mevcut olup olmadığını inceler.

Test, dışkı parazitleri ve parazit yumurtaları için testler, dışkı kültürü testleri, boğaz kültürleri ve göğüs röntgenlerinin bir kombinasyonudur. Test edilen kişinin dışkısı ve Salmonella gibi bakterileri tespit etmek için kültürü incelenir. Boğaz kültürlerinde Streptokok bakterilerinin mevcut olup olmadığı incelenir.

Gıda endüstrisinde ve kreş çalışanlarında yaygın olarak portör muayenesi yapılır. Test, bir kişinin herhangi bir virüs veya bakteri taşıyıp taşımadığını belirler. Bu test, bu test sayesinde yapılabilecek birkaç testi içerir. Testin sıklığı genellikle hangi testin yapıldığına ve enfeksiyon riskinin derecesine bağlıdır.

Portör testleri, dışkıdaki organizmaları tespit etmek ve patojenlerin varlığını analiz etmek için yapılır. Porter testi, bu test sayesinde gerçekleştirilebilecek çeşitli analizleri içerir.

Portör Testini Kimler Yaptırmak Zorundadır?

Hepatit B Portör testi, düzenli testler için laboratuvarı ziyaret etmeleri gereken gıda sektörü çalışanları için zorunlu bir testtir. Kreş çalışanları da rutin testleri için laboratuvarı ziyaret etmelidir. Bu test, gıda üretiminde aşçı, garson ve kafeterya personeli olarak çalışanlara uygulanır.

Portör testleri gıda sektörü çalışanları için zorunludur. Sağlık Bakanlığı, gıda ve yemek hizmetlerinde çalışan herkesin bu testleri yaptırmasını zorunlu kılmaktadır. Bu test gıda üretiminde çalışanlara, aşçılara, garsonlara ve kafeterya personeline uygulanmaktadır. Kreş çalışanlarının da bu testleri yaptırmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı ulusal bağışıklama programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Sağlık Bakanlığı ayrıca tüketiciyi korumak ve salgınları test etmek için tavsiyelerde bulunmak üzere bir dizi halk sağlığı politikası oluşturmuştur.

Portör Testi Zorunlu Olan Sektörler

Portör muayenesi gerektiren sektörler gıda üretim, dağıtım ve servis işyerleri, güzellik salonları, kuaförler ve berberlerdir. Şirketlerin mutfaklarında çalışan kişilerin de portör muayenelerinden geçmeleri gerekmektedir. Bu muayene sırasında çeşitli testler yapılmaktadır. Bu testleri şu şekilde sıralayabiliriz: Yılda en az bir kez Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus için), Dışkı Kültürü (Salmonella ve Shigella için) ve Akciğer Röntgeni (Tüberküloz için), En az altı ayda bir dışkının mikroskobik incelemesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları için).

Gıda üretimi ve servisi, kuaförler ve restoranlarda çalışanların portör muayenelerinden geçmeleri gerekmektedir. Bunlar portör muayenelerinin zorunlu olduğu çalışma alanlarıdır. Yukarıda belirtilen testlere ek olarak, her altı ayda bir akciğer röntgeni (Tüberküloz için) ve dışkı mikroskobik incelemesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları için) gereklidir.

Portörler ellerinde yiyecek, içecek ve diğer malları taşıyan kişilerdir. Bu mallar arabalara, el arabalarına veya sepetlere yerleştirilebilir. Bu malları bisikletleriyle müşterinin evine teslim etmeleri de mümkündür. Bu tür işlerle temas sonucu en sık görülen hastalık gıda zehirlenmesidir. Bu nedenle sağlık yetkilileri bu kişileri çok yakından takip etmekte ve zaman zaman hamal muayenesinden geçmelerini şart koşmaktadır. Bu muayene, stafilokok bakterileri için boğaz testi, salmonella ve Shigella hastalığı patojenleri için dışkı testi, akciğer rahatsızlıkları (tüberküloz) için test ve Entamoeba histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları için en az altı ayda bir dışkının mikroskobik incelemesi gibi çeşitli testleri içerir.

Gıda sektöründe, güzellik salonlarında veya hamamlarda çalışanlar için portör muayeneleri zorunludur. Ayrıca, bu muayenelerin en az altı ayda bir tekrarlanması gerekmektedir.

Daha Fazla Bilgi Alın
whatsapp