Mobil Sağlık

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Mobil sağlık hizmeti, özellikle çalışan sayısının fazla olduğu yerlerde belirli aralıklarla sağlanan bir sağlık hizmetidir. Bu hizmet ile özel bir mobil sağlık hizmeti oluşturulur. İş kazaların önlenmesi, çalışanların korunması, işe bağlı oluşabilecek meslek hastalıklarının teşhis edilmesi ve işyerinin korunması gibi avantajlar sağlamaktadır.

Mobil Sağlık Hizmetleri, çalışanlara belirli aralıklarla sağlık hizmeti sunan bir hizmet olarak tanımlanabilir. Çok sayıda çalışanın bulunduğu işyerlerinde, özellikle işçilerin yaralanma riski taşıdığı durumlarda sağlık muayenesi mobil sağlık birimleri tarafından yapılmalıdır. Mobil Sağlık, işe bağlı oluşabilecek meslek hastalıklarının teşhisini sağlar, çalışanları ve kurumu korumaktadır.

Çalışanlar mesleklerine göre periyodik olarak kontrol edilmektedir. Bu kontrollerde sürekli hastane ziyaretleri ile işlerin aksamaması için mobil sağlık hizmetlerinden yararlanılmaktadır.

Mobil Sağlık Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

  • Kuruluş tarafından sağlanan Mobil Sağlık hizmetleri mali açıdan ekonomiktir. Kısa sürede gerçekleştirilen sağlık kontrollerini içerir ve çalışan kişilerin ve iş yerlerinin korunmasını sağlar. Ayrıca çalışanların kurum içinde sağlık raporu almalarına yardımcı olur.
  • Mobil sağlık, iş sağlığı hizmetinizi kurum içinde yürütmenizi sağlayacaktır. Bu hizmet ile sağlık kontrolleri kısa sürede ve çalışanların işlerini aksatmadan yapılır. Mesleki maruziyetten kaynaklanan hastalıkların teşhisi mobil sağlık araçları ile yüz yüze randevulara göre çok daha kolaydır. Çalışanlar sağlık testlerinin raporunu iş yerinde alırlar.
  • Erken teşhis ile gelecekte çıkabilecek problemlerin önüne geçilmektedir.
  • Hastalıklara bağlı olarak oluşabilecek iş kazalarının önüne geçilmektedir.

Mobil sağlık hizmeti, gezici sağlık araçları ile yürütülen bir sağlık hizmetidir. Bu hizmet özellikle çok sayıda çalışanı olan iş yerlerinde avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki gibidir:

Mobil Sağlık Hizmetlerimiz

Mobil Sağlık Hizmetleri ; iş sağlığı hizmetleri, işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık taraması, mobil araç sağlık taraması, odyometri, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tahlili, akciğer röntgeni, port muayenesi, göz muayenesi, laboratuvar testleri, aşı uygulamaları ve daha fazlasını sağlamaktadır. Mobil Sağlık Hizmetleri ayrıca İSG panonuzu oluşturabilir ve işletmeniz için aylık bakım kontrolleri sağlayabilir.

Çözümmed Mobil Sağlık Hizmetleri, işyeri hekimliği, portör muayeneleri, odyometri, kan ve idrar tahlili, solunum fonksiyon testi, göz muayenesi ve aşı uygulamaları gibi tam kapsamlı mobil sağlık hizmetleri sunan uzman bir iş sağlığı hizmetleri şirketidir. Ayrıca özel donanımlı bir mobil kamyon aracılığıyla periyodik sağlık taraması ve iş güvenliği hizmetleri de sunmaktadır.

İşe Giriş Raporu

Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve iş kazalarını önlemek amacıyla kuruluşumuz tarafından işe alınacak çalışanlara tetkikler yapılmaktadır. Her çalışana işe başlamadan önce Akciğer Filmi, İşitme Testi, EKG (Elektrokardiyografi), Solunum Fonksiyon testi ve Kan testleri yapılmaktadır. Bu testler işyeri hekimi tarafından değerlendirilerek kişisel dosyada tek tek dosyalanır ve sunulur. İşçilerden talep edilen bu tür testler diğer sağlık kuruluşlarında yüksek maliyetleri nedeniyle işçiler tarafından yapılamamaktadır. Ayrıca işverenler için de zaman ve mali külfet getirmektedir. Hastanelerde ve özel sağlık kuruluşlarında kuyruklar ve yüksek maliyetler nedeniyle aksamalar yaşanmakta, bu da işçilerin sağlık verilerinin oluşturulmasında ve takibinde sorunlar yaratmaktadır

Daha Fazla Bilgi Alın
whatsapp