Akciğer Grafisi

Akciğer Grafisi? Akciğer Grafisi Sonucu

Akciğer grafisi; X ışınlarını kullanarak ciğer ve kalp sağlığının radyolojik olarak görüntülenerek ilgili hekime sunulan bir görüntüleme biçimidir. Akciğer grafisi iki şekilde çekilmektedir. Öncelikle basamak grafisi çekilerek var olan durum hakkında bilgi alınarak ilerleyen aşamalara geçilir. Uzman hekimin değerlendirmesinin ardından şüpheli bir durum varsa ikinci grafiği çekimine geçilmektedir. Akciğerlerin durumu, kalp damar hastalıkları, kemiklerin durumu hakkında bilgi almamıza yarar. Özellikle imalat ve kimya sektöründe çalışanların ciddi risk altında olduğu bilinmektedir.

Akciğer Grafisi Nasıl Hazırlanır?

Akciğer grafisi çekildikten sonra eldeki bulgulara dayanarak hemen solunum testine geçilir. Uzman hekimlerimiz ile değerlendirilerek çalışan adayına işe uygunluk raporu verilmektedir. Aynı zamanda kadınlarda hamilelik durumu sorularak hamilelik söz konusu ise bunun için gerekli önlemler alınarak akciğer grafisi çekilmesi sağlanır. Hamile kadınlarda 15 raf oranı kesinlikle geçilmemelidir.! Halk arasında yaygın inanışın tersine akciğer grafiğinde radyasyon oranı çok düşüktür. Elimizdeki görüntü ile solunum fonksiyon testi beraber değerlendirilmelidir.

Akciğer Grafisi Neden Almalıyız?

Çalışan olarak işe başlamadan önce akciğer grafisi çektirerek var olan sağlık durumu hakkında bilgi alırız. Bu sayede çalıştığımız yerde ciğerlerimizde oluşan hasar ile ilgili bir referans noktamız oluşacaktır. Aynı zamanda durum hakkında bilgi alarak çalışacağımız işin bize uygunluğu konusunda net bir bilgi elde etmiş oluruz. Akciğer grafisi ile sadece ciğerlerimizin durumu hakkında değil kalp damar durumumuz hakkında da en doğru bilgiye sahip oluruz.

Akciğer Grafisi neden istemeliyiz?

Bir iş veren olarak çalışanımızdan alacağımız akciğer grafisi ile işe uygunluğunu kontrol ederiz. Aynı zamanda ciğerlerinde ve kalbinde bir sorun var ise işe girmeden uygun olmadığını anlarız. Böylece hem işçi sağlığı konusunda güvence aldığımız gibi gelecekte oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmiş oluruz. Unutmamalıdır ki kimya ve imalat sektöründe en çok karşılaşılan sorun mesleki akciğer hastalıklarıdır. Çalışanımızın işe başlamadan önce ciğerlerindeki sorun tespit edilerek yasal sorumluluk referansıda oluşturulmuş olacaktır.

Akciğer Grafisi hangi meslek grupları için zorunludur?

Akciğer hastalıkları kimya, mobilya, metal ve maden işletmelerinde maalesef çokça karşımıza çıkan iş alanlarıdır. Bunun dışında da kapalı ortamlarda çalışılan meslek gruplarında karşılaşılmaktadır. Üretim alanın çalışan herkesin yılda 1 kez akciğer grafisi çektirmesi yasal olarak zorunludur. Akciğerlerimizin yapısına baktığımız zaman sağ akciğer yapısı 3 parçadan sol akciğer yapısı ise 2 parçadan oluşmaktadır. İnsan yapısının kusursuzluğu itibari ile sol kısımda bir parça eksiktir ve burada kalbimiz bulunmaktadır. Vücudumuzda bulunan en dikkat edilmesi gereken hayati organlarımızdan biridir. Gerekli çalışma önlemleri alınmadığı takdirde akciğerlerde tümör, zatürre, kalp yetmezliği, kalp yetmezliği gibi çok ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmak zorunda kalırız.

Önemli Not: Madencilik ve metal endüstrisinde üretim esnasında oluşan tozun kontrol edilebilir olmasında oldukça yeni teknolojiler gelişmiştir. Fakat gerekli önlemlerin alınmaması neticesinde başta pnömokonyoz hastalığının görülme olasılığı artmıştır. Tehlikeli üretim sahasında çalışacak kişinin 2,0 mg/m3 havada uçusan tozdan daha fazlasına maruz kalmaması gerekmektedir. Bu sahalarda çalışacak kişinin akciğer grafisi yılda 1 kez çekilerek maruz kalınan toz durumu hakkında bilgi alınmaktadır. Bu sayede hem çalışlan hemde iş veren yasal bir güvence ile çalışmaktadır. Aksi takdirde pnömokonyoz, antrakoz, silikoz, asbestoz, ve berilyoz hastalıkları ile çalışan ve iş veren acı bir şekilde yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Akciğer hastalıklarına neden olan toz çeşitleri nedir?

Havada uçuşan toz taneciklerinin sınıflandırdığımız zaman ibrojenik yapıda tozlar, toksik tozlar, kanserojen partiküller, radyoaktif yapıda toz taneleri ve başta öksürmeye neden olan toz taneleridir.

Pnömokonyoz nedir?

Pnömokonyoz çalışanın havada oluşan toz taneciklerinin ciğerlere inerek burada bir vücuda zararlı bir bağ oluşturması ile oluşan ciddi bir akciğer hastalığıdır. Havada bulunan toz taneciklerinin 60’gm’nin altındadır. Bunlara aynı zamanda ince toz ismide verilmiştir. İnce tozların tanecikleri 0,3-50 pm değerleri arasındadır.

Akciğer Grafisi Bize Ne Fayda Sağlar?

Akciğer grafisi başta sigara olmak üzere çalışma alanımızda maruz kalacağımız toz taneciklerinin verdiği ve verebileceği zararlar konusunda önemli bilgi sağlamaktadır. Elimizdeki görüntüler ile ciğerlerin durumu hakkında bilgi alırız. Aynı zaman birinci çekilen akciğer grafisi ile ciğerlerimizde bulunan modüller hakkındada bilgi almış oluruz. Aynı zamanda kalp durumumuz ve kemik durumumuz hakkında da bilgi verilmektedir. Sadece havada uçuşan toz partikülleri değil değil soğuk ve sıcak ortamlardada oluşan kalp rahatsızlıklarınında önüne geçmektedir. Çalışan adayının akciğer grafisi çekilerek kalbinin ısı değişikliklerede uygunluğu kontrol edilir.

Akciğer Grafisi ile Önüne Geçilebilecek Hastalıklar Nelerdir?

Pnömokonyozlar ; Havada uçuşan toz partiküllerinin neden olduğu pnömokonyoz rahatsızlıklarının en çok görüldüğü meslek grupları aşağıda listelenmiştir:

  • Madencilik ve tünel işleri
  • Dökümhaneler
  • Taş ocakları
  • Baryum sülfat üretimi
  • Kalaycılık, lehimcilik
  • Kömür madenciliği
  • Asbest üretimi, öğütülmesi ve kullanımı. Örneğin; lastik üretimi
  • Metal sanayii
whatsapp