Hangi Sıklıkla İş Yeri Sağlık Taraması Yapılmalıdır?

Hangi Sıklıkla İş Yeri Sağlık Taraması Yapılmalıdır?

02.07.2024

İş Yeri Sağlık Taramalarının Önemi

İş yeri sağlık taramaları, çalışanların sağlık durumlarını düzenli olarak izlemek, iş yerindeki sağlık ve güvenlik risklerini minimize etmek ve meslek hastalıklarının önüne geçmek amacıyla yapılan kontrollere verilen isimdir. Bu taramalar, çalışanların sağlığını korumanın yanı sıra, iş verimliliğini artırmak ve yasal gerekliliklere uyumu sağlamak için de önemlidir.

Periyodik Sağlık Muayenesi Nedir?

Periyodik sağlık muayenesi, çalışanların belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu muayeneler, özellikle tehlikeli iş kollarında çalışanların sağlıklarını korumak ve iş yerinde olası sağlık problemlerini önceden tespit etmek amacıyla yapılır. İşe girişte yapılan sağlık kontrollerinin yanı sıra, çalışmanın devamı süresince de periyodik olarak yapılması gereklidir.

Sağlık Taramalarının Sıklığı Nasıl Belirlenir?

Sağlık taramalarının sıklığı, iş yerinin tehlike sınıfına göre belirlenir:

 • Az Tehlikeli İş Yerleri: Bu kategorideki iş yerlerinde sağlık taramalarının en az 5 yılda bir yapılması gerekmektedir.
 • Tehlikeli İş Yerleri: Tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar için bu süre en az 3 yılda birdir.
 • Çok Tehlikeli İş Yerleri: Çok tehlikeli iş kollarında ise sağlık taramaları en az yılda bir yapılmalıdır.

İş Yeri Sağlık Taramalarının İçeriği

İş yeri sağlık taramaları sırasında yapılan başlıca testler ve kontroller şunlardır:

 • Kan Testleri: Genel sağlık durumunu ve çeşitli hastalıkları tespit etmek için yapılır.
 • İşitme ve Görme Testleri: Özellikle gürültülü ve tehlikeli ortamlarda çalışanlar için önemlidir.
 • Akciğer Grafisi: Solunum yolları ve akciğer sağlığını kontrol eder.
 • Solunum Fonksiyon Testleri: Özellikle tozlu ve kimyasal madde maruziyetinin yüksek olduğu iş yerlerinde gereklidir.

Sağlık Taramalarının Yasal Zorunlulukları

Periyodik sağlık muayeneleri, İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince zorunludur. İşverenlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu muayeneleri yaptırması yasal bir yükümlülüktür. Ayrıca, çalışanların sağlığı ile ilgili elde edilen bilgiler gizli tutulmalı ve sadece yetkili kişilerle paylaşılmalıdır.

Sağlık Taramalarının Faydaları

 • Erken Teşhis ve Tedavi: Sağlık taramaları sayesinde çalışanlarda oluşabilecek sağlık sorunları erken dönemde tespit edilerek, gerekli tedbirler alınabilir.
 • İş Verimliliği: Sağlıklı çalışanlar, iş yerinde daha verimli ve etkin çalışabilirler.
 • Yasal Uyum: İşverenler, yasal gereklilikleri yerine getirerek olası hukuki sorunların önüne geçebilirler.
 • Çalışan Memnuniyeti: Düzenli sağlık taramaları, çalışanların iş yerine olan güvenini artırır ve motivasyonlarını yükseltir.

İş yeri sağlık taramaları, çalışanların sağlık durumlarını izlemek ve iş yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını sağlamak için vazgeçilmezdir. Bu taramalar sonucunda tespit edilen sağlık sorunları, işten çıkarılma riski yaratabilir; ancak bu durum, yasalar ve işçi hakları çerçevesinde değerlendirilmeli ve çözüm odaklı yaklaşımlar benimsenmelidir. İşverenler, çalışanlarının sağlığını korumak ve iş verimliliğini artırmak amacıyla gerekli önlemleri almalı ve işçi haklarına saygı göstermelidir.

Çözümmed tüm sağlık çözümleri ile yanınızda. Daha fazlası için bize ulaşın.

whatsapp