İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği: Sağlık Taraması Zorunlulukları ve Cezai Yaptırımlar

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği: Sağlık Taraması Zorunlulukları ve Cezai Yaptırımlar

20.12.2023

İş sağlığı ve güvenliği yasalarının getirdiği zorunluluklarla birlikte, işyerlerinde genel sağlık taramalarının önemi artıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinden sonra iş giriş ve değişikliklerinde yapılan sağlık taramaları, işçi sağlığını koruma adına kritik bir adım haline geldi.

Sağlık Taraması Zorunluluğu ve Cezai Yaptırımlar

Yeni yasa gereği, iş girişlerinde ve değişikliklerinde genel sağlık taramaları, işyeri hekimi tarafından yapılmalıdır. Bu taramaları yaptırmayan işçiler için kişi başı 2478 TL ceza kesilmektedir. Ayrıca, işyerinde maruz kalınan sağlık riskleri göz önüne alınarak çalışanların düzenli sağlık gözetimine tabi tutulması da zorunlu hale gelmiştir.

Sağlık Gözetimi Maddeleri

Yasaya göre belirlenen sağlık gözetimi maddeleri şunlardır:

  • Çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine gözetim.
  • İşe girişlerde ve iş değişikliklerinde sağlık taraması yapılması.
  • İş kazaları, meslek hastalıkları veya sağlık sebepleriyle uzaklaştırmalardan sonra işe geri dönüşlerin sağlık gözetimine tabi tutulması.
  • İşin niteliği ve tehlike sınıfına göre belirlenen düzenli aralıklarla sağlık gözetimi.

Sağlık Raporları ve İtirazlar

Sağlık raporları, işyerinde görevli olan iş yeri hekiminden alınmalıdır. Bu raporlara itirazlar ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelere yapılmalıdır. İtiraz kararları kesindir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yapılan genel sağlık taramaları, işçilerin sağlığını korumak ve iş kazalarını minimize etmek adına önemli bir rol oynamaktadır. Bu düzenlemelerle birlikte, işyerlerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Çözümmed olarak, iş sağlığı ve güvenliği konularında daha fazla bilgi ve destek için bize ulaşabilirsiniz.

whatsapp