Sağlık Taraması Nedir?

Sağlık Taraması Nedir?

02.01.2024

İş güvenliği ve çalışan sağlığı konularında yapılan yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlara uyum, iş yerlerinde daha güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmayı hedeflemektedir. Türkiye'de, bu bağlamda en temel düzenlemelerden biri olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde çalışma koşullarını iyileştirmek ve iş kazalarını önlemek amacıyla önemli bir rol oynamaktadır.

Bu kanun kapsamında sağlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri arasında, işyerlerinde çalışanların sağlık durumlarının düzenli olarak takip edilmesi amacıyla gerçekleştirilen sağlık taramaları büyük bir öneme sahiptir. Sağlık taraması, olası hastalıkları erken evrede tespit etmeyi ve iş yerlerinde çalışanların genel sağlık durumlarını değerlendirmeyi amaçlayan bir uygulamadır.

Çalışanların işe giriş sırasında ve çalışma süreleri boyunca düzenli aralıklarla yapılan sağlık taramaları, hem çalışanların sağlıklı bir şekilde işlerini sürdürebilmelerini hem de iş verimliliğini artırmayı hedefler. Özellikle ağır ve tehlikeli iş sınıflarında faaliyet gösteren işyerleri için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen periyodik sağlık taramaları yasal bir zorunluluk taşır.

Sağlık taramaları, iş yerinde çalışan her bireyin genel sağlık durumunu değerlendirmeyi amaçlar ve bu sayede potansiyel sağlık sorunları erken aşamada tespit edilebilir. Ayrıca, bu taramalar, iş yerindeki risk grupları, meslek hastalığı potansiyeli olan bireyler, kronik hastalıkları olanlar, madde bağımlılığı sorunu yaşayanlar ve daha önce iş kazaları geçirenler gibi özel durumları olan çalışanların uygun işlere yerleştirilmesini destekler.

Sağlık taraması, genellikle işe giriş muayenesi, erken kontrol muayeneleri, aralıklı kontrol muayeneleri ve işe dönüş muayeneleri gibi çeşitli aşamalardan oluşur. Bu muayeneler, işyerindeki risk faktörlerine ve çalışanın sağlık durumuna göre belirlenir. Ayrıca, işten ayrılma muayeneleri, geç muayeneler, ek ve tamamlayıcı muayeneler gibi özel durumlar da sağlık taraması sürecinde ele alınabilir.

"Sağlık Taramaları Neden Yapılmalıdır?" ve "Sağlık Taramalarının İş Hayatına Etkileri Nelerdir?" gibi soruların yanıtlarını ilgili blog içeriklerimizde bulabilirsiniz.

Çözümmed olarak, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzman kadromuz ve donanımlı araçlarımızla, iş yerlerinizde mobil sağlık taraması hizmeti sunmaktayız. Sağlık taramalarının düzenli olarak yapılması, olası sağlık problemlerini önceden tespit etmeyi ve gerekli önlemleri almayı sağlayarak çalışanlarınızın ve iş yerinizin sağlığını korur. Sağlık taramaları ile ilgili her türlü sorunuz için bize ulaşabilirsiniz.

whatsapp