Sağlık Taramasını Kimler Yapar?

Sağlık Taramasını Kimler Yapar?

07.01.2024

Sağlık taraması, işyerlerinde çalışanların sağlıklı bir çalışma ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Bu kritik hizmeti kimler yapar, birlikte inceleyelim.

İşyeri Hekimleri ve Yetkileri

Sağlık taraması işyeri hekimlerinin yetki alanına girer. İşyeri hekimleri, radyolojik muayeneler, laboratuvar tetkikleri ve portör muayenelerini yönetirler. Aynı zamanda işe yeni giren her işçi için gerekli muayeneleri yaparak işe uygunluklarını belgelerler.

Periyodik Muayeneler ve Fizyolojik Ölçümler

İşyeri hekimleri, belirlenen periyotlarda işçilere laboratuvar testleri ve fizyolojik ölçümler uygulatarak çalışanların sağlığını kontrol ederler. Bu periyodik muayeneler, işçilerin mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimleri için önemli bir adımdır. "Periyodik Sağlık Taraması Nedir?" ve "Periyodik Sağlık Taraması Kapsamında Neler Yapılır?" başlıklı bloglarımızı inceleyerek konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Risk Gruplarına Yönelik Çalışmalar

Hassas risk grupları, madde bağımlılığı olanlar, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel durumları olan çalışanlar için işyeri hekimleri gerekli sağlık muayenelerini gerçekleştirir ve uygun işe yerleştirmeleri adına raporlar hazırlarlar.

Risk Değerlendirmesi ve Uluslararası Standartlar

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli, görev ve yetkileri kapsamında çalışanın kişisel özelliklerini, işyerinin tehlikelilik sınıfını ve işin özelliğini dikkate alarak işyerinde risk değerlendirmesi yaparlar. Bu değerlendirme, uluslararası standartlara uygun olarak belli aralıklarla sağlık taramasını tekrarlar.

Tarama Periyotları

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise en geç yılda bir defa sağlık taraması yapılır. Bu periyotlar, işyerlerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenir.

Çözümmed Sağlık Taraması Hizmeti

İşyerlerinde sağlık taraması yükümlülüğü bulunan işverenler, Çözümmed tarafından sunulan hızlı, dinamik ve etkin sağlık tarama hizmetlerinden yararlanabilirler. Sağlık taraması, yasal standartlara uygun olarak gerçekleştirilir ve işyerindeki riskleri önceden tespit etmeyi amaçlar. Daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın!

whatsapp