İş Yeri Sağlık Taramaları Sonucunda İşten Çıkarılma Riski Var mıdır?

İş Yeri Sağlık Taramaları Sonucunda İşten Çıkarılma Riski Var mıdır?

29.06.2024

İş Yeri Sağlık Taramalarının Amacı

İş yeri sağlık taramaları, çalışanların sağlık durumlarını düzenli olarak izlemek, iş yerindeki sağlık ve güvenlik risklerini minimize etmek ve meslek hastalıklarının önüne geçmek amacıyla yapılan kontrollere verilen isimdir. Bu taramalar, çalışanların sağlığını korumanın yanı sıra, iş verimliliğini artırmak ve yasal gerekliliklere uyumu sağlamak için de önemlidir.

Sağlık Taramalarının İçeriği ve Süreci

İş yeri sağlık taramaları sırasında yapılan başlıca testler ve kontroller şunlardır:

  • Kan Testleri: Genel sağlık durumunu ve çeşitli hastalıkları tespit etmek için yapılır.
  • İşitme ve Görme Testleri: Özellikle gürültülü ve tehlikeli ortamlarda çalışanlar için önemlidir.
  • Akciğer Grafisi: Solunum yolları ve akciğer sağlığını kontrol eder.
  • Solunum Fonksiyon Testleri: Özellikle tozlu ve kimyasal madde maruziyetinin yüksek olduğu iş yerlerinde gereklidir.

İşten Çıkarılma Riski

1. Yasal Durum:

Sağlık taramaları sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılma durumu, yasalar ve işçi hakları çerçevesinde belirlenmiştir. İş Kanunu’na göre, işverenin çalışanın sağlık durumuna bağlı olarak iş akdini feshetmesi için belirli şartlar ve prosedürler bulunur.

2. İşverenin Sorumluluğu:

İşverenin, sağlık taramaları sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarma yoluna gitmeden önce, çalışanın sağlığını koruyacak ve işyerindeki görevini sürdürebileceği alternatif çözümler sunması gerekmektedir. Bu çözümler arasında iş yerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş değişikliği veya rehabilitasyon programlarına yönlendirme bulunabilir.

3. Sağlık Sorunlarının Niteliği:

Sağlık taramaları sonucunda tespit edilen sağlık sorunlarının niteliği ve ciddiyeti, işten çıkarılma riskini belirleyen önemli faktörlerdendir. Örneğin, çalışan işini yapmasına engel olacak derecede ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya ise, işverenin bu durumu dikkate alarak hareket etmesi gerekmektedir.

4. Alternatif İstihdam:

İşveren, sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarma yoluna gitmeden önce, çalışanı alternatif bir göreve veya pozisyona yönlendirebilir. Bu, hem çalışanın işini kaybetmemesini sağlar hem de işverenin yasal sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur.

İşçi Hakları ve Koruma

Çalışanların iş yeri sağlık taramaları sonucunda karşılaşabilecekleri durumlar karşısında sahip oldukları haklar şunlardır:

  • Tıbbi Destek ve Rehabilitasyon: Çalışan, sağlık sorunu tespit edildiğinde gerekli tıbbi desteği ve rehabilitasyon hizmetlerini talep edebilir.
  • Alternatif İş ve Görevler: Sağlık sorunu nedeniyle mevcut işini yapamayan çalışan, alternatif iş veya görevlere yönlendirilme hakkına sahiptir.
  • Yasal Danışmanlık: İşten çıkarılma durumu ile karşı karşıya kalan çalışan, yasal haklarını korumak amacıyla iş hukuku alanında uzman bir avukattan danışmanlık alabilir.

Sonuç olarak;

İş yeri sağlık taramaları, çalışanların sağlık durumlarını izlemek ve iş yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını sağlamak için vazgeçilmezdir. Bu taramalar sonucunda tespit edilen sağlık sorunları, işten çıkarılma riski yaratabilir; ancak bu durum, yasalar ve işçi hakları çerçevesinde değerlendirilmeli ve çözüm odaklı yaklaşımlar benimsenmelidir. İşverenler, çalışanlarının sağlığını korumak ve iş verimliliğini artırmak amacıyla gerekli önlemleri almalı ve işçi haklarına saygı göstermelidir.

whatsapp