İşe Giriş Sağlık Raporu Hangi Bölümden Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu Hangi Bölümden Alınır?

16.08.2023

İşe giriş sağlık raporu, çalışanların sağlık durumunun belirlenmesi amacıyla gereklidir. Bu raporun alınmasıyla ilgili yönergeler, 20 Ocak 2022 tarihli Sayı: 31725 ile yayımlanan "Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları" adlı yönetmelikte belirtilmiştir.

Bu yönetmeliğe göre, işe giriş sağlık raporu Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) firmaları aracılığıyla alınır. OSGB firmaları, bağlı oldukları il sağlık müdürlüklerinden Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı ruhsatı almalıdır. Bu ruhsata sahip olan OSGB firmaları, sadece işe giriş sağlık raporu testlerini gerçekleştirme yetkisine sahip olup, aynı zamanda işe giriş sağlık raporu evraklarını düzenleyebilirler.

İşe giriş sağlık raporu alınması için başvurulacak bölüm, bu ruhsata sahip olan OSGB firmalarının sağlık tesisleridir. Bu tesisler, çalışanların gerekli tetkiklerini yaparak işe giriş sağlık raporunu düzenlerler. Bu şekilde, hem çalışanların sağlığı hem de iş sağlığı güvenliği standartları korunmuş olur.

Sonuç olarak, işe giriş sağlık raporu, Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı ruhsatına sahip Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) firmalarının sağlık tesislerinden alınır. Bu firmalar, çalışanların sağlık durumunu tespit ederek işe uygunluğunu değerlendirir ve raporları düzenlerler.

İletişim sayfamız üzerinden bize ulaşıp işe giriş sağlık raporu sürecinizi kolaylıkla çözebilirsiniz, daha fazla bilgi için iletişim sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

whatsapp