İşe Giriş Sağlık Raporu ve Periyodik Muayene Farkı Nedir?

İşe Giriş Sağlık Raporu ve Periyodik Muayene Farkı Nedir?

20.05.2024

İşe giriş sağlık raporu ve periyodik muayene, çalışanların sağlık durumlarının değerlendirilmesi için yapılan iki farklı türde sağlık kontrolüdür. Her ikisi de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında önemli yer tutar. Peki, bu iki sağlık kontrolü arasında ne fark vardır? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe giriş sağlık raporu, işe yeni başlayacak bir çalışanın, o işte çalışmaya uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan sağlık kontrolüdür. Bu rapor, çalışanların işe başlamadan önceki sağlık durumlarını ortaya koyar ve işyerindeki risklere karşı koruyucu bir önlem niteliğindedir.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Özellikleri:

 • Zamanlama: İşe başlamadan önce alınır.
 • Amaç: Çalışanın işe uygunluğunu değerlendirmek ve işe başlamadan önce olası sağlık sorunlarını tespit etmek.
 • Kapsam: Genel sağlık muayenesi, kan tahlilleri, akciğer grafisi gibi temel sağlık kontrollerini içerir.
 • Geçerlilik: Genellikle işyerinin tehlike sınıfına ve çalışanların maruz kalabileceği risklere bağlı olarak değişir.
 • Kim Tarafından Verilir: Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları, işyeri hekimleri veya OSGB'ler tarafından verilir.

Periyodik Muayene Nedir?

Periyodik muayene, çalışanların işyerinde çalışmaya devam ederken belirli aralıklarla yapılan sağlık kontrolleridir. Bu muayeneler, çalışanın sağlık durumunu düzenli olarak izlemek ve olası meslek hastalıklarını erken teşhis etmek amacıyla yapılır.

Periyodik Muayenenin Özellikleri:

 • Zamanlama: Çalışma süresi boyunca belirli aralıklarla (örneğin, yılda bir veya işin niteliğine göre daha sık) yapılır.
 • Amaç: Çalışanların iş sürecinde sağlık durumlarının bozulup bozulmadığını takip etmek ve gerekli önlemleri almak.
 • Kapsam: Çalışanların maruz kaldığı riskler doğrultusunda özelleşmiş sağlık kontrollerini içerir. Örneğin, gürültülü ortamda çalışanlar için işitme testleri, kimyasal maddelerle çalışanlar için spesifik kan tahlilleri.
 • Geçerlilik: Periyodik olarak yenilenmesi gerekir.
 • Kim Tarafından Verilir: İşyeri hekimleri veya iş sağlığı ve güvenliği birimleri tarafından yürütülür.

Aralarındaki Temel Farklar

Zamanlama:

 • İşe Giriş Sağlık Raporu: İşe başlamadan önce bir kere alınır.
 • Periyodik Muayene: İşe başladıktan sonra düzenli aralıklarla yapılır.

Amaç:

 • İşe Giriş Sağlık Raporu: Çalışanın işe uygunluğunu tespit eder.
 • Periyodik Muayene: Çalışanın iş süresince sağlık durumunu izler.

Kapsam:

 • İşe Giriş Sağlık Raporu: Genel sağlık durumunu değerlendirir.
 • Periyodik Muayene: İşle ilgili spesifik sağlık risklerini değerlendirir.

Geçerlilik ve Yenileme:

 • İşe Giriş Sağlık Raporu: Genellikle bir kere alınır, belirli durumlarda yenilenmesi gerekebilir.
 • Periyodik Muayene: Sürekli yenilenir ve belirli aralıklarla tekrarlanır.

Yasal Dayanak:

 • İşe Giriş Sağlık Raporu: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında zorunludur.
 • Periyodik Muayene: Aynı kanun çerçevesinde düzenli olarak yapılması zorunludur.

Neden Önemlidir?

Hem işe giriş sağlık raporu hem de periyodik muayeneler, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak adına büyük önem taşır. Bu uygulamalar sayesinde:

 • Çalışanların işe uygunluğu değerlendirilir.
 • Çalışma süresince ortaya çıkabilecek sağlık sorunları erken teşhis edilir.
 • Meslek hastalıklarının önüne geçilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlanır.

İşverenler ve çalışanlar, bu sağlık kontrollerinin düzenli ve doğru şekilde yapılmasıyla, hem bireysel sağlıklarını korumuş olur hem de işyerinde güvenli bir çalışma ortamının devamlılığına katkıda bulunurlar.

İşyeri sağlık taramaları için Çözümmed'i tercih edebilirsiniz. Sağlıklı bir iş ortamı için hemen iletişime geçin!

whatsapp