İşe Giriş Sağlık Raporunda İstenen Tetkikler Nelerdir?

İşe Giriş Sağlık Raporunda İstenen Tetkikler Nelerdir?

15.06.2023

İşe giriş sağlık raporu, bir çalışanın belirli bir işte çalışmaya uygun olduğunu göstermek için sağlık durumunu değerlendiren bir rapordur. Bu rapor, genellikle işe başlamadan önce veya işverenin talebi üzerine istenir. İşe giriş sağlık raporunda istenen tetkikler, işverenin taleplerine, çalışma koşullarına ve işin doğasına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki tetkikler istenebilir:

  • Genel sağlık muayenesi: Kan basıncı ölçümü, nabız hızı, solunum hızı ve genel sağlık değerlendirmesi gibi temel sağlık kontrolü yapılır.
  • Kan testleri: Tam kan sayımı (hemoglobin, akyuvar ve alyuvar sayımı), kan şekeri (glukoz), karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST), böbrek fonksiyon testleri (üre, kreatinin), kolesterol düzeyleri gibi kan testleri istenebilir.
  • İdrar testi: İdrar tahlili, böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve idrar yolu enfeksiyonlarının tespit edilmesi için yapılabilir.
  • Radyolojik tetkikler: X-ray çekimi veya bazı durumlarda akciğer grafisi gibi radyolojik tetkikler istenebilir.
  • Göz muayenesi: İşlerde görme yeteneğinin önemli olduğu durumlarda, görme testi yapılabilir.
  • İşitme testi: İşitme yeteneğinin önemli olduğu işlerde, işitme testi (audiyometri) istenebilir.
  • Solunum fonksiyon testi: Toz, gaz veya kimyasal maddelere maruz kalma riski olan işlerde, solunum fonksiyon testi yapılabilir.
  • Deri testleri: Ciltle temas riski olan işlerde, alerji testleri veya deri muayenesi yapılabilir.
  • Psikolojik değerlendirme: Bazı işlerde çalışanın zihinsel sağlığının ve psikolojik uyumunun değerlendirilmesi için psikolojik testler istenebilir.

Bu listedeki tetkikler genel bir örnektir ve işverenin taleplerine göre değişiklik gösterebilir. İşe giriş sağlık raporu için hangi tetkiklerin istendiğini öğrenmek için, ilgili işverenle iletişim kurmak en doğrusudur.

İşe giriş sağlık raporu hakkında genel bilgi almak ve randevunuzu kolaylıkla oluşturabilmek için İletişim sayfamız üzerinden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

whatsapp