İşyerinde Sağlık Taraması Zorunlu mu?

İşyerinde Sağlık Taraması Zorunlu mu?

17.05.2024

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınan tedbirlerin etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını yükseltmek amacıyla kapsamlı düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerden biri de işyerlerinde sağlık taraması yapılmasının zorunlu hale getirilmesidir.

Sağlık Taraması Neden Zorunlu?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. maddesi gereğince, işverenler, çalışanların sağlığını korumak ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemek amacıyla sağlık taraması yapmak zorundadır. Bu sağlık taramaları, çalışanların işe girişlerinde, iş değişikliklerinde, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonrası, tekrarlayan işten uzaklaşma durumlarında ve belirli periyotlarla düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Bu soruya farklı bir açıdan yaklaşarak yanıt verdiğimiz "Çalışanların Sağlık Taramaları İşverenin Sorumluluğu mu?" başlıklı içeriğimizde de konuya dair bilgiler edinebilirsiniz.

Hangi İşyerlerinde Sağlık Taraması Zorunlu?

Kanun, tüm işyerleri için geçerli olmakla birlikte, tehlike sınıfına göre farklı gereklilikler getirmektedir. İşyerleri, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde, işçilerin işe başlamadan önce sağlık raporu almaları zorunludur. Bu raporlar, işyerinin faaliyet alanına ve çalışanın yapacağı işin niteliğine uygun olmalıdır. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise periyodik sağlık taramaları yapılması yeterlidir. "Sağlık Taraması Hangi Durumlarda Yapılır?" adlı yazımızda da bu konu kapsamında bilgilere yer verdik, mutlaka göz atmalısınız!

Sağlık Taramasının Kapsamı ve Periyotları

Sağlık taramalarının kapsamı ve sıklığı, işyerinin tehlike sınıfına ve çalışanın maruz kalabileceği risklere göre belirlenir. Bu taramalar genel olarak şunları içerir:

  • İşe Giriş Muayenesi: Çalışanın işe uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan detaylı sağlık kontrolü.
  • Periyodik Sağlık Taraması: Düzenli aralıklarla yapılan kontroller, çalışanların sağlık durumlarını izlemek ve iş nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını erken tespit etmek için yapılır.
  • İş Değişikliği Muayenesi: Çalışanın iş pozisyonu değiştiğinde, yeni görevine uygunluğunu belirlemek için yapılan kontrol.
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonrası Muayene: İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların işe dönüş süreçlerinde yapılan sağlık kontrolleri.

Sağlık taraması kapsamı ve periyotları ile ilgili inceleyebileceğiniz diğer içeriklerimiz:

Sağlık Taramasının Yararları

İşyerlerinde düzenli olarak yapılan sağlık taramaları, hem çalışanların hem de işverenlerin yararınadır. İşverenler, çalışanlarının sağlık durumlarını takip ederek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyebilirler. Çalışanlar ise sağlık taramaları sayesinde olası sağlık sorunlarını erken tespit edebilir ve gerekli tedbirleri alabilirler.

Sağlık taramalarının işyerleri ve çalışanlar açısından önemi ve yararlarına yer verdiğimiz diğer konu başlıklarımıza göz atabilirsiniz:

Yasal Yükümlülük ve Cezalar

6331 sayılı Kanun, işverenlere sağlık taraması yapma yükümlülüğünü getirmekle birlikte, bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda uygulanacak cezaları da belirlemiştir. İşverenler, sağlık taraması yaptırmadıkları veya düzenli periyotlarla bu taramaları tekrarlamadıkları takdirde idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca, sağlık taraması yapılmaması sonucu meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarında işverenin sorumluluğu artabilir.

Sağlık taramaları ile ilgili yasal yükümlülük ve cezalarla ilgili daha fazla detaylı bilgiye bu başlıklardan ulaşabilirsiniz:

Sonuç olarak;

İşyerlerinde sağlık taraması yapılması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile zorunlu hale getirilmiş önemli bir uygulamadır. Bu düzenleme, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışan sağlığının korunması ve işyerinde güvenli bir çalışma ortamının sağlanması açısından büyük önem taşır. İşverenlerin bu yasal yükümlülüğe uyması, hem çalışanların sağlığını koruma hem de işyerinin güvenliğini artırma konusunda kritik bir rol oynar.

whatsapp