İşe Giriş Sağlık Raporu İçeriğinde Neler Var?

İşe Giriş Sağlık Raporu İçeriğinde Neler Var?

24.04.2023

İşe giriş sağlık raporlarının hazırlanmasında kişilerden istenen tetkikler şunlardır;

Akciğer Grafisi:

Göğüs hastalıkların birçoğunda temel teşhis aracı olarak kullanılır. Gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirecek olursak, tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından ilk sırada yer alır.

Çalışılan ortamlarda gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalan kişilerde akciğer kanseri ve buna bağlı akciğer hastalıklarına yakalanma riski oldukça yüksektir. Bu risk daha sonra tedavisi zor hatta imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma ihtimallerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Akciğer grafisi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın!

Pnömokonyoz Testi: 

Pnömokonyoz çalışanın havada oluşan toz taneciklerinin ciğerlere inerek burada bir vücuda zararlı bir bağ oluşturması ile oluşan ciddi bir akciğer hastalığıdır. Birçok meslek, solunum yoluyla alınan kimyasal ve tozlara bağlı olarak akciğer hastalıkları riski oluşturmaktadır. Kapalı, havalandırması yeterli olmayan ortamlar ve sürekli ve yoğun bir şekilde toza maruz kalınması sonucu oluşur.

Odyometri:

İşitme ölçümü ve işitme fonksiyonlarının değerlendirmesi odyometrik muayenedir. Genel olarak odiometrik testler olarak nitelendirilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme sağlığının takibinde son derece önemlidir. İşitme hastalıklarının teşhis edilmesinde ve tedavinin belirlenmesinde bu testler sıklıkla yapılır.

Odyometri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın!

Solunum Fonksiyonu Testi (Spirometri):

Solunum fonksiyon testi, akciğer performansınızı ve hava yolu direncinizi değerlendiren klinik bir testtir. Solunum bozukluğu veya astım gibi solunumla ilgili sorunların belirlenmesine yardımcı olabilir.

Spirometri hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın!

Elektro Kardiyografi (EKG):

Kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyarının iletilmesi sırasında ortaya çıkan aktiviteyi kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayenedir. 

Göz Taraması:

Çalışanların yaptıkları işlere görme kalitesi açısından uygunluğunu anlamak amacıyla göz kırılma kusurları, göz tansiyonları kontrol edilir. Kırılma kusuru taramalarını bu iş için özel üretilmiş bir cihaz (otorefraktometre) ile, tansiyon için ise refraktometre cihazları ile hızlı bir şekilde yapılarak sonuçlar göz hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilir.

Göz taraması hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın!

Aşı Uygulamaları:

Aşı uygulamaları, uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır. Bu aşılar:

 • Tetanoz Aşısı
 • Hepatit Aşıları (Hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)

şeklindedir.

Aşı uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın!

Laboratuvar Tetkikleri:

 • Hemogram: Kansızlık, kan hastalıklarının ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığının tanısı
 • Açlık İnsülin: insülin Hormon Seviye Ölçümü
 • HBA1c: Diyabet hastalığının tanı ve takibi
 • ALT: Karaciğer fonksiyon testi
 • AST: Karaciğer fonksiyon testi
 • ALP: Karaciğer, kemik hastalıklarının tanı ve takibi
 • GGT: Karaciğer fonksiyon testi
 • Anti-HCV: Hepatit C’ye karşı bağışıklık durumunun tespiti
 • Ant-HIV: Aids hastalığının tanı ve takibi
 • Anti-HBS: Hepatit’B ye karşı bağışıklık durumunun tespiti
 • HBsAg: Hepatit
 • Hepatit B: Hastalık ve taşıyıcılığının tespiti
 • CRP: Enfeksiyon hastalıklarının tanısı
 • Kreatinin: Böbrek fonksiyon testi
 • ASO: Streptokok enfeksiyonu tanı ve takibi
 • RF (Romatoid Faktör): Romatoid artrit hastalığının tanı ve takibi
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisi
 • TSH: Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibi
 • FT4: Tiroid/guatr hastalıklarının tanısı
 • BUN/ÜRE: Böbrek fonksiyon testi
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve takibi
 • Serbest PSA: Prostat kanserinin tanısı
 • Total PSA: Prostat kanserinin tanısı
 • Kalsiyum: Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde
 • Tam İdrar Tetkiki: Böbrekler, idrar yolları ve idrar torbası hastalıkları tanısı
 • Total Kolesterol: Vücuttaki yağ oranlarının ölçümü
 • HDL Kolesterol: İyi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü huylu kolesterol
 • Trigliserid: Kolesterol ölçümü
 • Homosistein: Felç, inme ve damar tıkanıklığı hastalık eğilimlerinin tespiti
 • Lipoprotein A: Felç, İnme ve Damar Tıkanıklığı Hastalık Eğilimlerinin Tespiti
 • Ürik Asit: Protein metabolizması ve gut hastalığı tanısı
 • Vitamin B12: Kansızlık ve bazı sinir sistemi rahatsızlıkları tanısı
 • CEA: Genel kanser tarama ve tanısı
 • CA 19-9: Tüm Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Tanı ve Tedavi Takibinde
 • Demir: Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısı
 • Demir Bağlama Kapasitesi: Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısı
 • Ferritin: Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısı
 • 25-OH Vit D3: Vitamin D hastalıklarının tanı ve takibi
 • LDH: Akciğer, lenfoma, anemi ve karaciğer hastalıklarının tespiti
 • Potasyum: Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde
 • Klor: Elektrolit dengesi ve asit-baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesi

Laboratuvar tetkikleri ile ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayın!

Portör Taraması:

Portör testi, dışkı parazitleri ve parazit yumurtaları, dışkı kültürü testleri, boğaz kültürleri ve göğüs röntgenleri için yapılan testlerin bir kombinasyonudur. Dışkıda parazit ve parazit yumurtası testi, test edilen kişinin dışkısının incelenmesini içerir. Bu test, dışkıda herhangi bir parazit veya parazit yumurtası olup olmadığını belirler. Bir diğer test olan dışkı kültürü, Salmonella gibi bakterilerin tespit edilmesine yardımcı olur. Boğaz kültürü, streptokok bakterilerinin mevcut olup olmadığını inceler.

Portör taraması ile ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayın!

İşe giriş sağlık raporu, işe başlama durumunda hazırlaması gerekli olan bir rapordur. Bu raporun amacı kişinin çalışacağı işe uygun olup olmadığını tespit etmektir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulnan işyerlerinde çalışacak olanlar, işe giriş sağlık raporu olmadan çalışmaya başlayamazlar. Konu ile ilgili daha fazla bilgi için "İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?", "İşe Giriş Sağlık Raporu Neden İstenir?" ve "İşe Giriş Sağlık Raporu Zorunlu Mudur?" yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

İşe giriş sağlık raporu ile ilgili merak ettiğiniz her konuda İletişim sayfamız üzerinden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

whatsapp